PRODUCTION, CO-PRODUCTION

& GENERAL INQUIRY

 

YUE ZHENG

Producer

Email: eric.zheng@firstlight-films.com

Phone: +86 137 7422 8409

SCRIPT & DEVELOPEMENT

 

YIWEN WANG

Producer

Email: yiwen.wang@firstlight-films.com

SHANGHAI OFFICE

5th Floor, Meilian Building,

No. 569 Yuyao Road,

Shanghai, China